บริการ

 
บริการของเรา
1. ออกแบบตู้ควบคุมและระบบไฟฟ้า
2. จัดซื้อจัดจ้าง และเลือกอุปกรณ์ที่ที่เหมาะสม
3. บริหารจัดการโครงการ
4. งานติดตั้งระบบไฟฟ้า และ คอมมิชชั่นนิ่ง
5. งานซ่อมบำรุง
ลูกค้าของเรา
NESTLE
MICHELIN
CUEL
3M
CHIAMENG
THAI OIL
IRPC
BANG CHAK
CHEVRON
GOOD YEAR
PTTFP
MRM
SCG